ประกาศผลสอบ.com
ประกาศผลสอบ กพ 2557 ภาค ก.
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
 
งานราชการแนะนำ
 
   

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2557 ภาค ก ประจำปี 57

ประกาศผลสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2557 แล้ว!!!

อัพเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายละเอียดในการสมัครสอบภาค ก เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแล้วเท่านั้น เป็นอันแน่นอนแล้วว่า ก.พ. ให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ได้แก้ตัวอีกครั้ง
สำหรับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในอนาคตมีข่าวว่าอาจจะให้สอบด้วยระบบความพิวเตอร์ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบใด ต้องติดตามกันต่อไป

วิธีค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
วิธีที่ 1 เข้าไปที่หัวข้อ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ
โดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (หรือค้นหาที่นี่)
วิธีที่ 2 เข้าไปที่หัวข้อประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2557 โดยเลือกศูนย์สอบ
หรือตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ที่นี่!!!
- ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านตามศูนย์สอบ ที่นี่!!!
กรุงเทพมหานคร
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พระนครศรีอยุธยา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ฉะเชิงเทรา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ราชบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ชลบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

เชียงใหม่
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พิษณุโลก
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุดรธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุบลราชธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

นครราชสีมา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สุราษฎร์ธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สงขลา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท


รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (สามารถสมัครสอบภาค ก เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้ ที่นี่!!!)

- ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557

ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านตามศูนย์สอบ ที่นี่!!!
กรุงเทพมหานคร
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พระนครศรีอยุธยา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ฉะเชิงเทรา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ราชบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ชลบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

เชียงใหม่
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พิษณุโลก
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุดรธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุบลราชธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

นครราชสีมา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สุราษฎร์ธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สงขลา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท


   สอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาตรี สามารถนำไปใช้กับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ได้หรือไม่?

ได้ ขณะนี้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สามารถนำระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าไปสมัครสอบในตำแหน่งที่เปิดรับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้แล้ว เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป
หากคุณมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว คุณก็สามารถสมัครสอบได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือแม้กระทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก (ให้ผู้สมัครสอบสังเกตุระเบียบการสอบในหัวข้อ "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" จะระบุว่า "ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ")
ถ้าหากคุณสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท คุณก็สามารถสมัครสอบในระดับ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. ได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัดคือคุณจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร

ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้วจะทำอย่างไรต่อไป?

สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศผลสอบเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ทางสำนักงาน ก.พ. จะขึ้นบัญชีไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกจากสำนักงาน ก.พ.

เมื่อมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านแล้ว ทาง กพ จะส่งใบรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาค ก. มาให้ตามที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสอบ ใบรับรองนี้สามารถนำไปใช้ในการสอบภาค ข. ของหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัคร โดยกำหนดคุณสมบัติต้องผ่านภาค ก ของ กพ.


จะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่เปิดสอบ เปิดรับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ กพ แล้ว หรือเปิดรับโดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ?

ให้ผู้สนใจสมัครสอบดูรายละเอียดในหัวข้อ "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครอย่างไร เช่น
"ปริญญาตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
"ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.


บัญชีภาค ก. ใช้ได้กี่ปี?

บัญชีภาค ก. ของ ก.พ. ไม่มีหมดอายุ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศยกเลิก


สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว สามารถนำไปใช้กับภาค ก. ท้องถิ่นได้ไหม?

ใช้ร่วมกันไม่ได้ (ขณะนี้ การเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นการเปิดสอบโดยสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ในครั้งเดียวกัน จะไม่มีการสอบเฉพาะภาค ก เหมือนก่อนแล้ว)


สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ข. ขึ้นบัญชีไว้ให้หน่วยงานราชการอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือไม่?

มี แต่ไม่เหมือนการสอบภาค ก. การสอบภาค ก. จะเปิดรับสมัครโดยการจำกัดคุณวุฒิ เช่น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในส่วนของการเปิดสอบภาค ข. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครโดยกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน เช่น ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้นที่จะสามารถสมัครสอบได้ ซึ่งการเปิดสอบภาค ข. ของ ก.พ. ที่สอบไปเมื่อปี 2554 บัญชีก็ได้หมดอายุไปแล้ว คาดว่าน่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ข. โดย ก.พ. ในปี 2557 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข ประจำปี 2557


จะติดตามข่าวเปิดรับสมัครสอบในภาค ข. ได้จากที่ใด?

เว็บไซต์ ก.พ. เว็บข่าวงานราชการทั่วไป หรือ www.ประกาศผลสอบ.com หัวข้อ"งานราชการ"

ประกาศผลสอบ กพ 2555 ภาค ก.
หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ
 
Advertisements
แสดงความคิดเห็น
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2557
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved