ประกาศผลสอบ.com
2557
   
หมวดหมู่
งานราชการที่ยังไม่ปิดรับสมัครสอบ
งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการที่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการ วุฒิ ม 6 ปวช ปวส
งานราชการ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ วุฒิปริญญาโท, เอก
งานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
ประกาศผลสอบ
 
งานราชการได้รับความนิยม
กรมสรรพสามิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา
กรมสรรพสามิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา
กรมประชาสัมพันธ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 19 อัตรา(สมัครได้ทั้งผู้ผ่านและยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
กรมประชาสัมพันธ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 19 อัตรา(สมัครได้ทั้งผู้ผ่านและยังไม่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)
กรุงเทพฯเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม. 224 อัตรา ครั้งที่2และ3/2557
กรุงเทพฯเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกทม. 224 อัตรา ครั้งที่2และ3/2557
เปิดรับสมัครสอบตำรวจสัญญาบัตร 2557 นายร้อยตำรวจหญิง นักเรียนเตรียมทหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2558
เปิดรับสมัครสอบตำรวจสัญญาบัตร 2557 นายร้อยตำรวจหญิง นักเรียนเตรียมทหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดสมัครสอบรับราชการ 17 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดสมัครสอบรับราชการ 17 อัตรา
กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง 166 อัตรา
กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง 166 อัตรา
กรมที่ดินเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 92 อัตรา
กรมที่ดินเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 92 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 20 อัตรา
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 20 อัตรา
   

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 สศศ สพม.เขต1 2 เชียงใหม่เขต 5 แม่ฮ่องสอน 2

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 2555 สศศ สพม.เขต 1 สพมเขต2  เชียงใหม่เขต 5 แม่ฮ่องสอนเขต 2 และอื่นๆ

สพป.กระบี่ เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต5 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.จันทบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.จันทบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชัยนาท เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชุมพร เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ชุมพร เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ตรัง เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ตรัง เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ตราด เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ตาก เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ตาก เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครนายก เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครปฐม เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครปฐม เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 6 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 7 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นนทบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นนทบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นราธิวาส เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นราธิวาส เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.นราธิวาส เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.น่าน เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.น่าน เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.บึงกาฬ เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปทุมธานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปัตตานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปัตตานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ปัตตานี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พะเยา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พะเยา เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พังงา เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พัทลุง เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พัทลุง เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พิจิตร เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พิจิตร เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เพชรบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เพชรบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.แพร่ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.แพร่ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ภูเก็ต เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.มหาสารคาม เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.มหาสารคาม เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.มุกดาหาร เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ยโสธร เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ยโสธร เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ยะลา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ยะลา เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ยะลา เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ระนอง เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ระยอง เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ระยอง เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ราชบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลพบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลพบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลำปาง เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลำปาง เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลำปาง เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลำพูน เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ลำพูน เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เลย เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เลย เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.เลย เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สกลนคร เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สกลนคร เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สกลนคร เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สตูล เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สมุทรสงคราม เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สมุทรสาคร เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สระบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สระบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สิงห์บุรี เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุโขท้ย เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุโขทัย เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.หนองคาย เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.หนองคาย เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อ่างทอง เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อำนาจเจริญ เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุดรธานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุดรธานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุดรธานี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุดรธานี เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุทัยธานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 1 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 2 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 3 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 4 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 5 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 6 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 7 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 8 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 9 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 10 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 11 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 12 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 13 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 14 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 15 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 16 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 17 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 18 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 19 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 20 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 21 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 22 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 23 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 24 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 25 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 26 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 27 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 28 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 29 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 30 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 31 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 32 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 33 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 34 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 35 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 36 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 37 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 38 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 39 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 40 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 41 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สพม. เขต 42 เว็บไซต์เขตพื้นที่
สศศ. เว็บไซต์เขตพื้นที่
สศศ.(เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โดยได้ดำเนินการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555 และทำการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

กำหนดการประกาศผลสอบจะทำการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 ไม่เกินวันที่ 28 มกราคม 2556 นี้ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสามารถติดตามการ ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย  ได้ตามวันเวลาที่กำหนด

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2555 สศศ สพม.เขต1 2  เชียงใหม่เขต 5 แม่ฮ่องสอน 2
หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ
เข้าชม 3069 ครั้ง
 
Advertisements
แสดงความคิดเห็น
งานราชการใหม่ล่าสุด | ประกาศรับสมัครงานราชการเพิ่มเติม
กรมสุขภาพจิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
กรมสุขภาพจิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2558
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดสมัครสอบรับราชการ 14 อัตรา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดสมัครสอบรับราชการ 14 อัตรา
กรมสรรพสามิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา
กรมสรรพสามิตเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อบต 2557 ล่าสุด อื่นๆ
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved