หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

มีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่อง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 334 ครั้ง

ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 459 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 567 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 401 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 425 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 306 ครั้ง

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 449 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 455 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 287 ครั้ง

จ้างเหมาด้านงานธุรการ/บัญชี วุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวข้อง และจ้างเหมาด้านบริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

งานราชการ » ข้าราชการ 4 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 413 ครั้ง

มองหานักเขียนอิสระ

อื่นๆ » อื่นๆ 8 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 343 ครั้ง

มองหานักเขียนอิสระ

อื่นๆ » อื่นๆ 8 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 282 ครั้ง

มอนิเตอร์ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ได้รับมอบหมาย

พนักงาน » ตามโครงการ 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 317 ครั้ง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 273 ครั้ง

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 283 ครั้ง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 222 ครั้ง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 264 ครั้ง

พนักงานช่างซ่อมบำรุง

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 230 ครั้ง

พนักงานช่างซ่อมบำรุง

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 225 ครั้ง

พนักงานแคชเชียร์

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 210 ครั้ง

facebook