หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

U star international ฝ่ายขาย, พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 14,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 287 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน12,000-18,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 378 ครั้ง

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 450 ครั้ง

มีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่อง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 385 ครั้ง

ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 505 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 603 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 448 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 448 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 344 ครั้ง

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 485 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 507 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 310 ครั้ง

จ้างเหมาด้านงานธุรการ/บัญชี วุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวข้อง และจ้างเหมาด้านบริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

งานราชการ » ข้าราชการ 4 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 441 ครั้ง

มองหานักเขียนอิสระ

อื่นๆ » อื่นๆ 8 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 415 ครั้ง

มองหานักเขียนอิสระ

อื่นๆ » อื่นๆ 8 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 329 ครั้ง

มอนิเตอร์ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ได้รับมอบหมาย

พนักงาน » ตามโครงการ 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 340 ครั้ง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 303 ครั้ง

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 325 ครั้ง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 246 ครั้ง

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงาน » รายเดือน 7 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 289 ครั้ง

facebook