หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

หากสระไดร์​ได้จะ​พิจารณา​เป็นพิเศษ​

ลูกจ้าง » ประจำ 15 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 109 ครั้ง

ตำแหน่ง : Online Marketing จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,500-20,000

พนักงาน » รายเดือน 9 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 167 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 13 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 184 ครั้ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน และแม่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมที่่ https://www.hsri.or.th/researcher/notice/job/detail/11957

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 190 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 11 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 242 ครั้ง

อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905.- (และได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกร้อยละ 30 ของผู้มารับบริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 11 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 155 ครั้ง

http://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/news/job/83-empproj/616-2019-12-06-03-27-40

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 9 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 137 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 6 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 150 ครั้ง

U star international ตำแหน่ง : ธุรการประสานงาน จำนวน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 6 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 166 ครั้ง

http://www.mathayom9.go.th/ckeditor/userfiles/files/25621127_165739_9192.pdf

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 130 ครั้ง

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 6 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 219 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3-5

อื่นๆ » อื่นๆ 6 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 222 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 5 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 132 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 2 ธ.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 463 ครั้ง

U star international ตำแหน่ง : ธุรการประสานงาน จำนวน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 28 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 279 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 28 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 148 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 28 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 360 ครั้ง

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 28 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 195 ครั้ง

http://finance.dld.go.th/th/files/job/62/job070162.pdf

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 27 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 213 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 26 พ.ย. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 264 ครั้ง

facebook