หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 958 ครั้ง

รับสมัครเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม

งานราชการ » ข้าราชการ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 968 ครั้ง

รับสมัครช่างกลึง 1 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » ประจำ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 891 ครั้ง

๑)ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา ๒)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 791 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 10 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1169 ครั้ง

ทำหน้าที่ถอดความเสียงพูด

ลูกจ้าง » อื่นๆ 10 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 932 ครั้ง

รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 1 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1106 ครั้ง

ทันตแพทยสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ีธุรการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1337 ครั้ง

ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 7 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1441 ครั้ง

โปรโมทเกมส์นอกสถานที่ ตามจุดที่ทำกิจกรรม

ลูกจ้าง » อื่นๆ 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 999 ครั้ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 960 ครั้ง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งธุรการ) 2 อัตรา สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลูกจ้าง » อื่นๆ 5 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1061 ครั้ง

มจธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 5 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 957 ครั้ง

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัด

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 4 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 933 ครั้ง

ถ้ามึความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์การได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

งานราชการ » ข้าราชการ 2 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1188 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานช่วยงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยงานสาธารณสุข (ช่วยงานอนามัยชุมชน) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ในวัน

พนักงาน » รายวัน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1156 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 924 ครั้ง

• มีความรู้ด้านกราฟฟิค, การตัดต่อวีดีโอ ,สื่อมัลติมีเดียต่างๆ และออกแบบหน้าเวบไซต์ได้

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 869 ครั้ง

• มีประสบการณ์ทำงานด้านดูแลสื่อออนไลน์ Social media เช่น Facebook

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 747 ครั้ง

ต้องการรับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

พนักงาน » รายเดือน 28 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 908 ครั้ง

facebook