หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 17 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1435 ครั้ง

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริหารงานบุคคล ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

งานราชการ » ข้าราชการ 16 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1379 ครั้ง

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 อัตรา และพยาบาลรายคาบ

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 851 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกสาขาบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (สัญญาจ้างปีต่อปี)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 12 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 958 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1746 ครั้ง

รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้าง » อื่นๆ 3 ม.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1053 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรซอฟแวร์ 2 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » อื่นๆ 5 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 866 ครั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1732 ครั้ง

-

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 864 ครั้ง

-

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1428 ครั้ง

-

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 736 ครั้ง

หางสนคับ

งานรัฐวิสาหกิจ » ลูกจ้าง 4 ม.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 613 ครั้ง

งานเกี่ยวกับ Trading, Import and Export

พนักงาน » รายเดือน 28 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 989 ครั้ง

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ปริญญาตรี

พนักงาน » รายเดือน 22 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1314 ครั้ง

เปิดรับสมัคร พนักงานบุคคล ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร การศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1244 ครั้ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก สำนักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ลูกจ้าง » ประจำ 25 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 995 ครั้ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ม.ค.61

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 22 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1233 ครั้ง

สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 21-29 ธ.ค.60

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 21 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1383 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๕ ม.ค. ๒๕๖๑

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 19 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1289 ครั้ง

เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว จังหวัดปราจีนบุรี

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 19 ธ.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1388 ครั้ง

facebook