หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::: สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครอาจารย์จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ #ขอฝากทุกท่านแชร์ด้วยนะคะ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 20 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 853 ครั้ง

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤศจิกายน 2560

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 พ.ย. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1174 ครั้ง

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มองหาผู้ร่วมงานไฟแรง มีความสามารถมาร่วมงาน

พนักงาน » ตามโครงการ 16 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1252 ครั้ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ช/ญ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ » อื่นๆ 14 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1169 ครั้ง

รับสมัครพนักงานอัตราจ้างรายเดือน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1517 ครั้ง

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตราเงินเดือน 15000 บาท

งานราชการ » ข้าราชการ 9 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1278 ครั้ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

พนักงาน » รายเดือน 7 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1194 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,380 บาท/คน/เดือน

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 940 ครั้ง

-

พนักงาน » รายเดือน 4 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 862 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี สังกัด สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 1 พ.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 851 ครั้ง

รับสมัครบุคคล(ชาวต่างชาติ)เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 31 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1662 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์

งานราชการ » ข้าราชการ 30 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 913 ครั้ง

-

พนักงาน » รายเดือน 27 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 926 ครั้ง

-

พนักงาน » รายเดือน 27 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 722 ครั้ง

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 27 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 671 ครั้ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อื่นๆ » อื่นๆ 3 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1008 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ตำแหน่ง

งานราชการ » ข้าราชการ 17 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1793 ครั้ง

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1006 ครั้ง

รับสมัครเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม

งานราชการ » ข้าราชการ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1014 ครั้ง

รับสมัครช่างกลึง 1 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » ประจำ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1048 ครั้ง

facebook