หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

๑)ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา ๒)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 11 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 819 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 10 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1249 ครั้ง

ทำหน้าที่ถอดความเสียงพูด

ลูกจ้าง » อื่นๆ 10 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1054 ครั้ง

รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 1 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1295 ครั้ง

ทันตแพทยสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ีธุรการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1387 ครั้ง

ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 7 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1562 ครั้ง

โปรโมทเกมส์นอกสถานที่ ตามจุดที่ทำกิจกรรม

ลูกจ้าง » อื่นๆ 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1153 ครั้ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1001 ครั้ง

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งธุรการ) 2 อัตรา สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลูกจ้าง » อื่นๆ 5 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1131 ครั้ง

มจธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 5 ต.ค. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 996 ครั้ง

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัด

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 4 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 988 ครั้ง

ถ้ามึความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์การได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

งานราชการ » ข้าราชการ 2 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1251 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานช่วยงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยงานสาธารณสุข (ช่วยงานอนามัยชุมชน) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ในวัน

พนักงาน » รายวัน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1380 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 986 ครั้ง

• มีความรู้ด้านกราฟฟิค, การตัดต่อวีดีโอ ,สื่อมัลติมีเดียต่างๆ และออกแบบหน้าเวบไซต์ได้

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1048 ครั้ง

• มีประสบการณ์ทำงานด้านดูแลสื่อออนไลน์ Social media เช่น Facebook

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 811 ครั้ง

ต้องการรับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

พนักงาน » รายเดือน 28 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1045 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 25 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 941 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปริญญาโท ตำเเหน่งนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

ลูกจ้าง » อื่นๆ 22 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1093 ครั้ง

ใช้ภาษาจีนในการทำงาน

ลูกจ้าง » ประจำ 20 ก.ย. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 787 ครั้ง

facebook