หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

พนักงานฝ่ายผลิต บางพลี สมุทรปราการ และ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

พนักงาน » รายเดือน 12 ม.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1377 ครั้ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือทาง อื่นๆ ที่ ก.ม. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 26 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1256 ครั้ง

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 - วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2333 3967-8

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 26 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 968 ครั้ง

มีความประส่งจะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งานรัฐวิสาหกิจ » ลูกจ้าง 27 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1535 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว) ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 27 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 962 ครั้ง

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง อัตราค่าจ้าง 6,700 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติ 1.1 มีสัญชาติไทย ชาย-หญิง 1.2 ว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1737 ครั้ง

พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระในเขตการบิน ทำงานให้กับ บมจ.การบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ

พนักงาน » รายเดือน 10 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 2245 ครั้ง

พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระในเขตการบิน ทำงานให้กับ บมจ.การบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ ค่าจ้าง วันละ 700 บาท(เฉลี่ยเดือนละ 20,000)

พนักงาน » รายเดือน 12 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 2209 ครั้ง

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 59 – 12 ก.พ. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mtts.ac.th หรือ สมัครได้ที่ http://online.tks.co.th/mtts

งานราชการ » ข้าราชการ 14 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 3025 ครั้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา

งานราชการ » 14 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1561 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2559

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1452 ครั้ง

Receiption ,แพทย์แผนไทย

พนักงาน » 6 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1151 ครั้ง

รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 6 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1196 ครั้ง

http://www.stsp.or.th/index.php?cID=812

พนักงาน » รายเดือน 7 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1701 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธ.ค. 2559

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 8 ธ.ค. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1299 ครั้ง

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร สำนักอนามัย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย จำ

ลูกจ้าง » อื่นๆ 24 พ.ย. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1419 ครั้ง

account,sale

พนักงาน » รายเดือน 26 พ.ย. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1830 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงาน » รายเดือน 27 พ.ย. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 2923 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 28 พ.ย. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 814 ครั้ง

รับพนักงานประจำออฟฟิต อุดร

อื่นๆ » อื่นๆ 29 พ.ย. 2559

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1124 ครั้ง

facebook