หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

ถ้ามึความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์การได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

งานราชการ » ข้าราชการ 2 ต.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1345 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานช่วยงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยงานสาธารณสุข (ช่วยงานอนามัยชุมชน) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ในวัน

พนักงาน » รายวัน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1714 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1131 ครั้ง

• มีความรู้ด้านกราฟฟิค, การตัดต่อวีดีโอ ,สื่อมัลติมีเดียต่างๆ และออกแบบหน้าเวบไซต์ได้

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1220 ครั้ง

• มีประสบการณ์ทำงานด้านดูแลสื่อออนไลน์ Social media เช่น Facebook

พนักงาน » รายเดือน 29 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 920 ครั้ง

ต้องการรับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

พนักงาน » รายเดือน 28 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1443 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 25 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1078 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก ปริญญาโท ตำเเหน่งนักวิทยาศาสตร์การเเพทย์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

ลูกจ้าง » อื่นๆ 22 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1200 ครั้ง

ใช้ภาษาจีนในการทำงาน

ลูกจ้าง » ประจำ 20 ก.ย. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 937 ครั้ง

สนใจติดต่อ ยื่นเอกสาร สัมภาษณ์ เริ่มงานทันที 0837507827

ลูกจ้าง » ประจำ 20 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 880 ครั้ง

ตำรวจตระเวณชายแดน

งานราชการ » ข้าราชการ 18 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1318 ครั้ง

-

พนักงาน » รายเดือน 18 ก.ย. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 962 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

อื่นๆ » อื่นๆ 14 ก.ย. 2560

รับสมัคร ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1325 ครั้ง

สอบนายสิบหญิง

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 10 ก.ย. 2560

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1017 ครั้ง

-

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 2005 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 839 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 888 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 854 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 906 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 17 ส.ค. 2560

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1108 ครั้ง

facebook