หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา -ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและรับผิดชอบ มีใจรักในงานที่ทำ

ลูกจ้าง » ประจำ 24 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 296 ครั้ง

มีประสบณ์การ 2ปีขึ้นไป

พนักงาน » ตามโครงการ 23 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 199 ครั้ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 492 ครั้ง

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 371 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา (เงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท เงินเดือน วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท)

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 21 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 369 ครั้ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงาน

อื่นๆ » อื่นๆ 21 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 640 ครั้ง

ราชการ

งานราชการ » ข้าราชการ 19 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 304 ครั้ง

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. (ส่วนที่เหลือตกลงกันทีหลังค่ะ)

พนักงาน » รายเดือน 18 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 233 ครั้ง

สมช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (1 ตำแหน่ง)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 18 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 328 ครั้ง

U star international ฝ่ายขาย, พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 14,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 234 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน12,000-18,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 312 ครั้ง

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 342 ครั้ง

มีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่อง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 305 ครั้ง

ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 401 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 521 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 12 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 371 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 386 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 268 ครั้ง

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 403 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงาน » รายเดือน 9 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 392 ครั้ง

facebook