หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

กลุ่มประชาสัมพันธ์

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 16 ม.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 984 ครั้ง

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

งานราชการ » ประจำ 22 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 446 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

งานราชการ » ข้าราชการ 21 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 251 ครั้ง

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา (คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต)

อื่นๆ » อื่นๆ 21 ก.พ. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 194 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ป.ตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 20 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 253 ครั้ง

ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลูกจ้าง » อื่นๆ 20 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 210 ครั้ง

►►ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำเเหน่ง ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก (Post doc)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 20 ก.พ. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 120 ครั้ง

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 20 ก.พ. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 341 ครั้ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กพ 62 ถึง วันที่ 26 กพ 62

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 18 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 362 ครั้ง

จำนวน 4 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 15 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 301 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 7 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 218 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13/2/2562ปิดรับสมัครแล้วจ้า

พนักงาน » รายวัน 4 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 295 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13/2/2562ปิดรับสมัครแล้วจ้า

พนักงาน » รายวัน 4 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 235 ครั้ง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฎิบัติหน้าที่ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์The Recruitment of Foreign Teacher (Mathematics,Science,English, Health and Computer)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 12 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 109 ครั้ง

สอนระดับปวช.-ปวส. บริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี และสาขาการจัดการทั่วไป

พนักงาน » รายเดือน 9 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 222 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 7 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 249 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(ผู้บริหารระดับ 9 )

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 182 ครั้ง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลูกจ้าง » ประจำ 6 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 410 ครั้ง

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (คุณวุฒิระดับปริญญาโท) 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 171 ครั้ง

รับสมัครบุคคล

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 6 ก.พ. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 109 ครั้ง

facebook