หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 25 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 496 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » พนักงานราชการ 22 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 343 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา, นักวิชากรสถิติ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,750 บาทต่อเดือน http://gps.dlt.go.th/?p=838

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 189 ครั้ง

1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สมัครทาง kc.pcd.go.th@gmail.com

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 179 ครั้ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,500 บาท

ลูกจ้าง » อื่นๆ 20 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 357 ครั้ง

รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

พนักงาน » รายเดือน 19 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 220 ครั้ง

วิศวกร

ลูกจ้าง » ประจำ 19 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 127 ครั้ง

ต้อนรับลูกค้า เก็บเอกสารในการ check-in

พนักงาน » รายเดือน 17 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 129 ครั้ง

ลงทะเบียนสอบอย่างไง

งานราชการ » ข้าราชการ 16 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 268 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

งานราชการ » ข้าราชการ 15 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 234 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 29 มีนาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 13 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 801 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ลูกจ้าง » อื่นๆ 13 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 235 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 11-23 มีนาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 13 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 126 ครั้ง

ช่างควบคุมงาน

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 188 ครั้ง

งานราชการ

งานราชการ » ข้าราชการ 12 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 153 ครั้ง

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 4 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 548 ครั้ง

กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 18,000 บาท )

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 240 ครั้ง

รับสมัคร ช่างอาบน้ำ ตัดขนแมว

พนักงาน » ตามโครงการ 8 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 97 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 มีนาคม 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 8 มี.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 442 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 8 มี.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 114 ครั้ง

facebook