หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาบริการจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผน (จัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา)

ลูกจ้าง » อื่นๆ 7 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 755 ครั้ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561

อื่นๆ » อื่นๆ 6 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 797 ครั้ง

สมัครได้ด้วยตนเอง (ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2561)

ลูกจ้าง » อื่นๆ 5 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 981 ครั้ง

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท

พนักงาน » รายเดือน 5 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1052 ครั้ง

วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 22,750 บาท

พนักงาน » รายเดือน 5 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 962 ครั้ง

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 34 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 3 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1270 ครั้ง

โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 3 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 910 ครั้ง

ด้วย โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 2 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1348 ครั้ง

Part-time งาน Tele-Sales

พนักงาน » รายวัน 2 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 774 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 8-14 พ.ย.2561

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 2 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 831 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 1 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 769 ครั้ง

ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายน 2561

ลูกจ้าง » อื่นๆ 1 พ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 941 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างต่อเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 31 ต.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 998 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างต่อเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 31 ต.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 683 ครั้ง

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

อื่นๆ » อื่นๆ 31 ต.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1226 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 30 ต.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 887 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561

อื่นๆ » อื่นๆ 29 ต.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1331 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 26 ต.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1142 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561

งานราชการ » ข้าราชการ 5 ต.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 742 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

อื่นๆ » อื่นๆ 24 ต.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1026 ครั้ง

facebook