หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

ฝ่ายโอเปอร์เรเตอร์ประจำออฟฟิศ

อื่นๆ » อื่นๆ 17 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 750 ครั้ง

ตำแหน่ง บริหารทรัพยากรบุคคล

อื่นๆ » อื่นๆ 17 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 778 ครั้ง

ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ส.ค. 2561

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 17 ก.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1262 ครั้ง

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริหารงานบุคคล ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

งานราชการ » ข้าราชการ 16 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 786 ครั้ง

ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิชาการและประสานงานทั่วไป ทุกสาขาวิชา สมัครและสัมภาษณ์ทันที

งานราชการ » ข้าราชการ 5 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1380 ครั้ง

บริษัทประกอบกิจการมานานกว่า 30 ปี เป็นผู้นำผลิต จำหน่ายและออกแบบเครื่องล้างอุลตราโซนิกในอุตสาหกรรม เครื่องระเบิดผิวพลาสติก เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องโซล่าเซลล์ เครื่องผลิตโอโซน และเครื่องพลาสม่า เพราะฉะนั้นขาดบุคลากรช่างไฟฟ้ามาทดแทนสายงาน

ลูกจ้าง » ประจำ 13 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 793 ครั้ง

รับสมัครงานหลายอัตรา

พนักงาน » รายเดือน 13 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 876 ครั้ง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

งานราชการ » ข้าราชการ 11 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 643 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลูกจ้าง » ประจำ 10 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1350 ครั้ง

-

ลูกจ้าง » ประจำ 26 มิ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1007 ครั้ง

บริษัทกำลังขยายงานต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก

พนักงาน » รายเดือน 9 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 910 ครั้ง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 5 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 893 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

งานราชการ » ข้าราชการ 5 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1010 ครั้ง

เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 4 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1335 ครั้ง

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 2-8 ก.ค. 2561

ลูกจ้าง » อื่นๆ 3 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 844 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รับปวส.ทุกสาขาวิชา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 2 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 864 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 15 ก.ค.61

อื่นๆ » อื่นๆ 2 ก.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1447 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

อื่นๆ » อื่นๆ 29 มิ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1337 ครั้ง

รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2561 - 6 กรกฎาคม 2561

พนักงาน » รายเดือน 26 มิ.ย. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1523 ครั้ง

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท) ๑ ตำแหน่ง กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ๑ ตำแหน่ง ประจำกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ลูกจ้าง » อื่นๆ 25 มิ.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 1252 ครั้ง

facebook