หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 6 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 19 ครั้ง

ทำงานที่บ้านและบริหารเวลาและวันหยุดได้

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 13 ครั้ง

งานตอบเเชท งานคอนเฟิร์มออเดอร์ มีการสอนงานให้

พนักงาน » รายเดือน 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 17 ครั้ง

ADMIN ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านแชท(ทำงานที่บ้าน)

พนักงาน » รายเดือน 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 15 ครั้ง

รับสมัครบุคลากรด่วน

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 14 ครั้ง

ขายสินค้า,การขยายการตลาด

พนักงาน » รายเดือน 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 12 ครั้ง

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 22 ครั้ง

รับสมัครผู้ร่วมงาน รองรับการขยายกิจการ หลายอัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 26 ครั้ง

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 30 ครั้ง

บริษัทรับทำการตลาดให้บริษัทต่างประเทศโดยการผลิตสื่อออนไลน์และทำการโปรโมทโฆษณาผ่านทางระบบ Internet ด้วยประสบการณที่มากกว่า 10 ปี

พนักงาน » รายเดือน 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 14 ครั้ง

ให้ข้อมูลลูกค้าตามสคริปท์ของบริษัท ทำงานไม่เครียดไม่เป็นมีสอน

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 16 ครั้ง

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 5 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 19 ครั้ง

พนักงานคอนเฟิร์มออเดอร์

อื่นๆ » อื่นๆ 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 20 ครั้ง

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 20 ครั้ง

ขายสินค้า,การขยายการตลาด

พนักงาน » รายเดือน 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 18 ครั้ง

ให้ข้อมูลลูกค้าตามสคริปท์ของบริษัท ทำงานไม่เครียดไม่เป็นมีสอน

อื่นๆ » อื่นๆ 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 26 ครั้ง

ตอบเเชท ให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า

พนักงาน » รายเดือน 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 18 ครั้ง

รับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านไลน์

อื่นๆ » อื่นๆ 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 19 ครั้ง

ทำงานที่บริษัทหรือรับงานไปทำที่บ้านได้

อื่นๆ » อื่นๆ 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 20 ครั้ง

ตอบแชท

พนักงาน » รายเดือน 4 ม.ค. 2565

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 21 ครั้ง

facebook