หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

โรงเรียนชลกันยานุกูล จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคล

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 30 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 296 ครั้ง

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 30 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 371 ครั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน (Theranostic Nanomedicine) รับสมัครนักวิจัยปริญญาเอก เเละผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือนและสวัสดิการประกันสังคม รพ. ศิริราช)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 30 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 285 ครั้ง

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 20,250 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร http://bit.ly/36eUzVs

งานราชการ » ข้าราชการ 29 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 449 ครั้ง

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ทำงานที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (สมัครภายในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒)

งานราชการ » ข้าราชการ 28 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 356 ครั้ง

รับสมัครติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ คณิต วิทย์ ทั้ง Part Time/Full Time

พนักงาน » ตามโครงการ 28 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 229 ครั้ง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 25 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 396 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 25 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 244 ครั้ง

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา -ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและรับผิดชอบ มีใจรักในงานที่ทำ

ลูกจ้าง » ประจำ 24 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 341 ครั้ง

มีประสบณ์การ 2ปีขึ้นไป

พนักงาน » ตามโครงการ 23 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 211 ครั้ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 ต.ค. 2562

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 531 ครั้ง

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 419 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา (เงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท เงินเดือน วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท)

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 21 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 400 ครั้ง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงาน

อื่นๆ » อื่นๆ 21 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 688 ครั้ง

ราชการ

งานราชการ » ข้าราชการ 19 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 348 ครั้ง

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. (ส่วนที่เหลือตกลงกันทีหลังค่ะ)

พนักงาน » รายเดือน 18 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 267 ครั้ง

สมช. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (1 ตำแหน่ง)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 18 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 368 ครั้ง

U star international ฝ่ายขาย, พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 14,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 263 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน12,000-18,000

พนักงาน » รายเดือน 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 344 ครั้ง

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 15 ต.ค. 2562

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 405 ครั้ง

facebook