หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 30 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1045 ครั้ง

พนักงานขับรถ 18, 22 ล้อ

พนักงาน » รายเดือน 28 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1070 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่หน้าหน้างานการเจ้าหน้าที่ 084-5109202

งานราชการ » ข้าราชการ 24 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1102 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี), เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(ปวส.), เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ปวช.), นักวิชาการขนส่ง(ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย), นักวิชาการขนส่ง(ปริญญาตรี), นักวิชาการสถิติ(ปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ), เจ้าพนักงานขนส่ง(ปวส.) ราย

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 24 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1441 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 21 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

งานราชการ » ข้าราชการ 23 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 889 ครั้ง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 23 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 966 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนยืเครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 22 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 696 ครั้ง

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 22 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 855 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการสารสนเทศ

พนักงาน » รายวัน 21 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1149 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 17 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1272 ครั้ง

เป็นช่างประจำอพาร์ทเม้นท์ ไม่จำกัดอายุ พิกัดถนนตากสิน กรุงเทพ

ลูกจ้าง » ประจำ 16 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 828 ครั้ง

พนักงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

พนักงาน » รายเดือน 16 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1706 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 15 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 981 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการที่ดิน กลุ่มงานจัดที่ดิน จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๓๐ เม.ย. ถึง ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ กพ. ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

งานราชการ » ข้าราชการ 10 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1124 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ไม่ต้อง ผ่าน ก.พ.

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 8 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1299 ครั้ง

เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 25 พ.ค.2561

งานราชการ » ข้าราชการ 7 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 941 ครั้ง

สมัครระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 8 พ.ค.61

งานราชการ » ข้าราชการ 1 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1160 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 18 เม.ย. - 2 พ.ค.61

งานราชการ » ข้าราชการ 1 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1293 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

งานราชการ » ข้าราชการ 4 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 754 ครั้ง

พนักงานประสานงานการวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ ระดับ 6 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 3 พ.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 754 ครั้ง

facebook