หน้าแรก

ลงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานล่าสุด

ระบบงานพัสดุ

พนักงาน » รายเดือน 5 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 927 ครั้ง

งานการประชุมและอำนวยการ 2 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 5 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 896 ครั้ง

งานการเงิน 2 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 5 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 795 ครั้ง

สำนักงานเขตปทุมวัน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 5 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 785 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 4 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1144 ครั้ง

เทศบาลเมืองศรีราชา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

งานราชการ » ข้าราชการ 26 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1177 ครั้ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 3 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 2142 ครั้ง

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 3 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 673 ครั้ง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561

งานราชการ » ข้าราชการ 2 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 771 ครั้ง

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ ปริญาโท จำนวน 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 2 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 784 ครั้ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

งานราชการ » ข้าราชการ 1 เม.ย. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1121 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อื่นๆ » อื่นๆ 28 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 918 ครั้ง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 28 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1325 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 28 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 1171 ครั้ง

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 28 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 1037 ครั้ง

งานการประชุมและอำนวยการ

พนักงาน » รายเดือน 26 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 741 ครั้ง

งานการเงิน

พนักงาน » รายเดือน 26 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์

เข้าชม 742 ครั้ง

อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 55 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 20 เมษายน 2561

ลูกจ้าง » ประจำ 23 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 2553 ครั้ง

รับสมัครพนักงานขับรถ ส่งขนม ปั๊มน้ำมัน

ลูกจ้าง » ประจำ 22 มี.ค. 2561

รับสมัคร ด้วยตนเอง

เข้าชม 770 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

พนักงาน » รายเดือน 22 มี.ค. 2561

รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต

เข้าชม 798 ครั้ง

facebook