กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 11 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2562 11:39:56 น. เข้าชม 176 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นทสรวง ภิงคารวัฒน์
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 8 พ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 8 พ.ค. 2562 11:39:56 น.
  • ที่อยู่ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 021095100-18
  • Email : north.lovely@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการดำเนินงานส่วนราชการ 

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

     - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  งานตรวจสอบ 9 อัตรา 

     - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน 1 อัตรา 

     - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี 1 อัตรา

2.อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

3.สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

4. คุณสมบัติผู้สมัคร

     - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     - มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างการแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

     - ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาท หรือในความผิดลหุโทษ

     - ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

    - ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม

     - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS-Office เช่น Word, Excell, Power Point และการใช้งาน Internet เป็นต้น

การรับสมัครสอบ

http://www.royalrain.go.th/royalrain/contents?g=4

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 พ.ค. 2562

เข้าชม 66 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 พ.ค. 2562

เข้าชม 98 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 พ.ค. 2562

เข้าชม 89 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการดำเนินงานส่วนราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ค. 2562

เข้าชม 177 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 2 พ.ค. 2562

เข้าชม 80 ครั้ง

facebook