รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2562 11:21:44 น. เข้าชม 89 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 11:21:44 น.
  • ที่อยู่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 141 5180
  • Email : sanhamoj@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๙,๓๐๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๐๐ บาทจำนวนตำแหน่งว่าง  ๑  อัตรา หน่วยปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (ไม่รับสมัครในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  สามารถสมัครได้ ๒ วิธี ได้แก่ ๑) สมัครด้วยตนเอง ๒) สมัครทางไปรษณีย์

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน” และหรือทางเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th/home-pd และหรือติดประกาศที่บอร์ดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 พ.ค. 2562

เข้าชม 66 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 พ.ค. 2562

เข้าชม 98 ครั้ง

จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 10 พ.ค. 2562

เข้าชม 90 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการดำเนินงานส่วนราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ค. 2562

เข้าชม 177 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 2 พ.ค. 2562

เข้าชม 80 ครั้ง

facebook