โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาล (มีโอกาสบรรจุรับราชการ) ๑ อัตรา

อัพเดทล่าสุด 13 มี.ค. 2560 18:08:58 น. เข้าชม 2656 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 13 มี.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 มี.ค. 2560 18:08:58 น.
  • ที่อยู่ : 193 หมู่ 1 ตำบลวังใหม่่ อำเภอเมือง
  • จังหวัด : ชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 077-596683
  • Email : soodteerax@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาล (มีโอกาสบรรจุรับราชการ) ๑ อัตรา
   ด้วยมณฑลทหารบกที่ ๔๔ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ที่มีสัญชาติไทย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับเงินรายรับจากสถานพยาบาลเป็นค่าจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง พยาบาล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ค่าจ้างเดือนละ ๑๒000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๓000 บาท
(ไม่รวมเงินจากตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) คุณวุติ ป. ตรี และ มีใบ ประกอบวิชาชีพ

๑.คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๒ ป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ๔0 ปีบริบูรณ์
๑.๒ บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๓ มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นคดีลหุโทษหรือประมาท) สำหรับผู้ที่
มีประวัติทางอาญาคดีอาญาไม่แจ้งต่อหน่วยรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะระงับการจ้างทันที

๒.หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
๒.๒ ใบสำคัญ สด.๘ (ทหารกองหนุน) และ สด๔๓ (บุคคลพลเรือน)
๒.๓ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมรักษาดินแดน
๒.๔ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร (แบบ ทบ๔๔๖-๖๓0)
๒.๕ ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อเอดส์จากห้องปฏิบัติการแพทย์ทหาร และใบรับรองผลการตรวจหาสารเสพติด ฉบับจริง (ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน) จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
๒.๖ สำเนาหลักฐานผลการศึกษา (ใบ รบ.)
๒.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน)
๒.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณบัตรบิดาและมารดา กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต(ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๑.๙ สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จากหน่วยครั้งสุดท้าย (กรณีทหารกองหนุน)
๒.๑0 เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า ๑๕0 เชนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔0 กิโลกรัม
๒.๑๑ เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า ๑๖0 เชนติเมตร  มีขนาดรอบอกตั้งแต่ ๗๖/๗๙ ซม. 
๒.๑๒ หลักฐานต่างๆ อย่างละ ๑ ชุด รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

๓. สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๔. กำหนดวันเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖0 ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖0 (ในเวลาราชการ)
๔.๒ สอบคัดเลือกใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖0 กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๕. วิชาที่สอบ
๕.๑ วิชาระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรรี พ.ศ. ๒๕๒๖) จำนวน ๑0 คะแนน
๕.๒ ความรู้ทั่วไป (หนังสือพิมพ์ และข่าวสารทั่วไปทางโทรทัศน์) จำนวน ๑0 คะแนน
๕.๓ ความรู้วิชาชีพ จำนวน  ๓0 คะแนน
๕.๔ ภาคปฏิบัติ     จำนวน  ๓0 คะแนน 
๕.๕ สัมภาษณ์       จำนวน  ๒0 คะแนน
๕.๖ ภาคปฏิบัติ     จำนวน  ๓0 คะแนน 
๕.๗ สัมภาษณ์       จำนวน  ๒0 คะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับช่างเชื่อม 2คน พนักงานขับรถพ่วง 2คน พนักงานแรงงาน 6คน

ลูกจ้าง » ประจำ 15 พ.ค. 2563

เข้าชม 59 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2563

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 พ.ค. 2563

เข้าชม 141 ครั้ง

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน/เกาหลี/เวียดนาม)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 9 พ.ค. 2563

เข้าชม 97 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ค. 2563

เข้าชม 78 ครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 24 เม.ย. 2563

เข้าชม 276 ครั้ง

facebook