สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2562 13:29:32 น. เข้าชม 117 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : พลวุฒิ จันทร์ศรี
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 29 พ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 29 พ.ค. 2562 13:29:32 น.
  • ที่อยู่ : สถาบันการต่างประเทศฯ ชั้น 7 ทิศใต้ S3 อาคารบี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0637722887
  • Email : phonlawutc@mfa.go.th

รายละเอียดประกาศ

ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจะจัดจ้างในเบื้องต้น จำนวน 2 ราย รายละเอียด ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเตรียมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ การเชิญ การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่/ห้องอบรม สรุปประเด็น การบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ 2. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง/บันทึกข้อมูล สถิติต่างๆ ด้านการฝึกอบรม 3. เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียน คู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึง ในต่างจังหวัด ฯลฯ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตให้บริการ ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือออกต่างจังหวัดได้ ระยะเวลาจ้าง : กลางเดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2562 หากผลงานเป็นที่น่าพอใจ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.mfa.go.th/dvifa ภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ” ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2562 ส่วนเอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ผลงานหรือประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) ให้นำไปมอบ ในวันสอบสัมภาษณ์ วิธีการคัดเลือก : พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร และสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa สำหรับกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 203 5000 ต่อ 46009 (พลวุฒิ)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อื่นๆ » อื่นๆ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 336 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2562 (สัมภาษณ์อย่างเดียว)

อื่นๆ » อื่นๆ 5 มิ.ย. 2562

เข้าชม 539 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสถาบันในอุดมศึกษา

อื่นๆ » อื่นๆ 4 มิ.ย. 2562

เข้าชม 365 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2562

อื่นๆ » อื่นๆ 4 มิ.ย. 2562

เข้าชม 275 ครั้ง

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

อื่นๆ » อื่นๆ 29 พ.ค. 2562

เข้าชม 118 ครั้ง

facebook