สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2562 14:37:24 น. เข้าชม 993 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 2 ก.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 2 ก.ย. 2562 14:37:24 น.
  • ที่อยู่ : 1551 อาคารกรุงเทพใต้ (ชั้น4) เจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022115406
  • Email : takoyaki_kwan@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๔ มีความประสงค์จะจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ๑. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,Power point) ได้เป็นอย่างดี ๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ ๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ๕. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๕. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (ส.ด.๔๓) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย) การทดสอบความรู้ทั่วไป - ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) - สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ (แจ้งให้ทราบภายหลัง) ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๔ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น ๔ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑ ๕๔๐๖, ๐๒-๒๑๑ ๐๓๑๑ ต่อ ๔๑๓

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 119 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 48 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 127 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 135 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 72 ครั้ง

facebook