เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2562 14:47:23 น. เข้าชม 506 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางพรเพ็ญ นุชงาม
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 21 ส.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 21 ส.ค. 2562 14:47:23 น.
  • ที่อยู่ : หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 024192685
  • Email : sibdm@mahidol.ac.th

รายละเอียดประกาศ

ลักษณะงาน

·      จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย

·      บริหารระบบจัดการฐานข้อมูลของโครงการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

·      รายงานความก้าวหน้า ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

·      จัดประชุมการบริหารจัดการโครงการวิจัย และสรุปรายงานการประชุม

·      ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน องค์กร บริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการวิจัย

คุณสมบัติ

·      เพศหญิง หรือ ชาย (ผู้ชายจะต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี

·      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

·      มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

·      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·      ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 150 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 60 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

·      ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553


สถานที่ปฏิบัติงาน

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย (สถานส่งเสริมการวิจัย)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2


สมัครได้ที่

http://bdm.si.mahidol.ac.th/machform/view.php?id=39868


หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

Transcript

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

ประวัติส่วนตัว (CV)

ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Nanny Center ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทประจำ (Live-in) แบบไปเช้า - เย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part time) Bangkok nanny center เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี พนักงานของเราทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบงานพื้นฐานก่อนเริ่มงาน และมี

พนักงาน » รายเดือน 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 105 ครั้ง

ตำแหน่ง : ฝ่ายตอนรับ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 65 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 74 ครั้ง

Agenda Systems ตำแหน่ง : ประสานงานonline จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 มี.ค. 2563

เข้าชม 61 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2563

เข้าชม 224 ครั้ง

facebook