รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:34:22 น. เข้าชม 339 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : moacpr
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 23 ก.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 23 ก.ย. 2562 11:34:22 น.
  • ที่อยู่ : 50/311
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022812505
  • Email : moacpr@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ
ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท
มีคุณสมบัติ ดังนี้
          - มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
          - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
          - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
          - มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
          - หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
         - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
         - สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
         - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
*************หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2562************
**สมัครได้ด้วยตนเอง**
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
--โทร. 0-2281-2505--

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 115 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 123 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 129 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook