สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่สำนักประสานงานโครงการและแผนบูรณาการ

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2562 11:43:23 น. เข้าชม 379 ครั้ง

โฆณา

 • ผู้ลงประกาศ : Panisa K
 • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
 • วันที่ลงประกาศ : 24 ก.ย. 2562
 • อัพเดทล่าสุด : 24 ก.ย. 2562 11:43:23 น.
 • ที่อยู่ : อาคาร กสท. โทรคมนาคม 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 020338011
 • Email : hr@eeco.or.th

รายละเอียดประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รับสมัคร รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่สำนักประสานงานโครงการและแผนบูรณาการ


ส่ง RESUME ได้ที่  HR@EECO.OR.TH


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ติดตามผลการดำเนินงาน และประสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง
 • ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ในการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการทางยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ แผนการโครงการ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงานโครงการ หากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการทางยุทธศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหาร กำกับ คิดวิเคราะห์ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน
 • มีความสามารถจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ Infographic หรือสื่อเชิงสร้างสรรค์


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

http://finance.dld.go.th/th/files/job/63/job040363.pdf

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 มี.ค. 2563

เข้าชม 133 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 2 มี.ค. 2563

เข้าชม 168 ครั้ง

ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก.

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 2 มี.ค. 2563

เข้าชม 204 ครั้ง

http://finance.dld.go.th/th/files/job/63/j20163.pdf

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 29 ม.ค. 2563

เข้าชม 179 ครั้ง

กองบิน 23เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 15 ม.ค. 2563

เข้าชม 769 ครั้ง

facebook