ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 16:41:39 น. เข้าชม 290 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 9 ต.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 9 ต.ค. 2562 16:41:39 น.
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-3994
  • Email : phunyanud@g.swu.ac.th

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ ** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-258-3994 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29865

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Nanny Center ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทประจำ (Live-in) แบบไปเช้า - เย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part time) Bangkok nanny center เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี พนักงานของเราทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบงานพื้นฐานก่อนเริ่มงาน และมี

พนักงาน » รายเดือน 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 105 ครั้ง

ตำแหน่ง : ฝ่ายตอนรับ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 65 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 74 ครั้ง

Agenda Systems ตำแหน่ง : ประสานงานonline จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 มี.ค. 2563

เข้าชม 61 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2563

เข้าชม 224 ครั้ง

facebook