รับสมัครงานตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

อัพเดทล่าสุด 22 ต.ค. 2562 15:45:29 น. เข้าชม 416 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นายจินตรักษ์ พรรณา, นางสาวภัทรพรรณ ไทยสมัคร
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ต.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ต.ค. 2562 15:45:29 น.
  • ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 021422285, 021422241
  • Email : hr@dad.co.th

รายละเอียดประกาศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(2) เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ และจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือสิ้นสภาพการใช้งาน
(3) จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และตรวจสอบรายการพัสดุคงคลัง ตัดบัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ
(4) จัดสรรการใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะ รวมทั้งยานพาหนะจ้างเหมา
(5) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
(1) มีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 0-2 ปี
(4) อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

กำหนดเวลา และวิธีการรับสมัคร
(1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(2) ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th ในหัวข้อสมัครงาน กรอกรายละเอียด และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th 
(3) บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสาร หลักฐานครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นอ่านประกาศรับสมัครงานประกาศที่เกี่ยวข้อง

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 48 ครั้ง

รับสมัคร ลูกค้าสัมพันธ์, Call center, Information counter (ลูกจ้างประจำ) หลายอัตรา

งานรัฐวิสาหกิจ » ลูกจ้าง 15 ม.ค. 2563

เข้าชม 300 ครั้ง

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ม.ค. 2563

เข้าชม 272 ครั้ง

การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 9 อัตรา

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 มี.ค. 2563

เข้าชม 83 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งานรัฐวิสาหกิจ » อื่นๆ 14 ก.พ. 2563

เข้าชม 128 ครั้ง

facebook