สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา)

อัพเดทล่าสุด 28 ต.ค. 2562 15:52:06 น. เข้าชม 360 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สมปรารถนา ช่วยเกื้อ
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 28 ต.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 28 ต.ค. 2562 15:52:06 น.
  • ที่อยู่ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต ดุสิต
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 021439353
  • Email : bpsd.do@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน

------------------------

 

๑. สำนัก                   สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

 

๒. ตำแหน่ง               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา)

 

๓. วุฒิการศึกษา/สาขา   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

๔. คุณสมบัติเฉพาะ       ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

๕. สถานที่ปฏิบัติงาน     สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

                             ชั้น ๗ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.

 

๖. อัตราค่าจ้าง            ๑๕,๐๐๐  บาท/เดือน

 

๗. รายละเอียดของงาน

๗.๑ ศึกษาวิเคราะห์ สรุป เสนอความคิดเห็น และข้อพิจารณาเบื้องต้นในงานที่เกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

๗.๒ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอำนวยการและการบริหารของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ และออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

๗.๔ จัดทำผลการประชุมและรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘. รายละเอียดการสมัคร

๘.๑ ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

๘.๑.๑ ประวัติย่อ (Resume)

๘.๑.๒ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)

๘.๑.๓ สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา

๘.๑.๔ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย)

ที่ E-Mail: bpsd.do@gmail.com หรือ ยื่นสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ข้อ ๕

๘.๒ รับสมัครถึง  วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

๘.๓ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)

(โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันการเข้าสอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้)

๘.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    โทร. ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๕๓ (ติดต่อ คุณหยก หรือ คุณนิด)

 

---------------------------------------------

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับโอนย้ายตำแหน่งข้าราชการนักรังสีการแพทย์ มีตำแหน่งให้

งานราชการ » ข้าราชการ 3 เม.ย. 2563

เข้าชม 12 ครั้ง

รับสมัครทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 122 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานราชการ » ข้าราชการ 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 135 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งานราชการ » ข้าราชการ 18 ก.พ. 2563

เข้าชม 120 ครั้ง

เข้าดูประกาศได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/11-25/

งานราชการ » ข้าราชการ 20 พ.ย. 2562

เข้าชม 499 ครั้ง

facebook