ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัพเดทล่าสุด 2 ม.ค. 2563 12:54:56 น. เข้าชม 348 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 2 ม.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 2 ม.ค. 2563 12:54:56 น.
  • ที่อยู่ : 1551 อาคารกรุงเทพใต้ ซอยเจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา เขตสาทร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022115406
  • Email : eroz109_@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

              สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๔ มีความประสงค์คัดเลือกจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

    คุณสมบัติผู้สมัคร

. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)        

. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,
     Excel,Power point)  ได้เป็นอย่างดี

. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์

. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

. ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไม่
    สมประกอบ

    เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (..๔๓) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
    (กรณีเพศชาย)

   การทดสอบความรู้ทั่วไป

   - ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,  Powerpoint)

 

   - สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 

 

ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตั้งแต่     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๔ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น ๔ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๑ ๕๔๐๖, ๐๒-๒๑๑ ๐๓๑๑ ต่อ ๔๑๓

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 115 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 124 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 129 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook