รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2563 10:07:33 น. เข้าชม 283 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 9 ม.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 9 ม.ค. 2563 10:07:33 น.
  • ที่อยู่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 141 5180
  • Email : sanhamoj@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

               ๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท โดยผู้ประสงค์สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             ๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท โดยผู้ประสงค์สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรม /สัมมนา

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ สามารถสมัครได้ ๒ วิธี ได้แก่ ๑) สมัครด้วยตนเอง ๒) สมัครทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม https://www.moj.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน” 


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 115 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 123 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 129 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook