หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน จำนวน 4 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2563 10:39:03 น. เข้าชม 126 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 17 มี.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มี.ค. 2563 10:39:03 น.
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 12791-5
  • Email : phunyanud@g.swu.ac.th

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1772 , (1) 7 – 4838 ,
(1) 7 – 5503 และ (1) 7 - 5504
สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท
(เงินเพิ่มพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft office การรับ - ส่ง e - mail และสามารถใช้ Internet ได้ดี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 12791-5


https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30361

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 3 ก.ค. 2563

เข้าชม 17 ครั้ง

บริการจัดส่ง แม่บ้าน,แม่ครัว,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานทำความสะอาดตามบ้าน เฝ้าไข้ ฟิตอาหาร กายภาพ และโรงพยาบาล บริการจัดส่งทั่วประเทศ

อื่นๆ » อื่นๆ 3 ก.ค. 2563

เข้าชม 2 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2563

อื่นๆ » อื่นๆ 15 มิ.ย. 2563

เข้าชม 363 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2563

อื่นๆ » อื่นๆ 8 มิ.ย. 2563

เข้าชม 409 ครั้ง

....

อื่นๆ » อื่นๆ 7 มิ.ย. 2563

เข้าชม 141 ครั้ง

facebook