เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2563 16:35:31 น. เข้าชม 291 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.)
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 22 มิ.ย. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 22 มิ.ย. 2563 16:35:31 น.
  • ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0856612835
  • Email : hr@dad.co.th

รายละเอียดประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)

(1)    มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

(2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาด้านการบริหาร หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(3)  มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาบุคลากร หรือบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

(4)    อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.


หน้าที่รับผิดชอบ

(1)       จัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมภายในประจำปี ทั้งหลักสูตรพนักงานและหลักสูตรผู้นำ

(2)       ติดต่อและประสานงานให้กับพนักงานและลูกจ้างในการฝึกอบรมภายนอก และประสานการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E-learning ฯลฯ

(3)       จัดทำและลงข้อมูลด้าน Training Road Map (TRM) และ Individual Development Plan (IDP) ในระบบรวมถึงก็บข้อมูลลลงประวัติฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคน

(4)       ติดต่อ ประสานงาน และส่งข้อมูลจัดประชุมกับที่ปรึกษาและพนักงาน รวมถึงตรวจการจ้างโครงการตามแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(5)       ติดตามผลการฝึกอบรมประจำปี รวมถึงประเมินผลการฝึกอบรม และคำนวณ Return of Investment (ROI) ในการอบรมที่มีมูลค่าสูง เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมให้กรรมการผู้จัดการทราบทุกหลักสูตร

(6)       จัดกิจกรรม ดำเนินการ ติดต่อ ประสานงานต่าง ๆ ตามโครงการ/แผนงานสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement)

(7)   ร่วมพัฒนาสายอาชีพทุกตำแหน่งงานและประสานการงานในด้านการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและการบริหารบุคลากรคุณภาพ (Talent) ของ ธพส.

(8)       จัดทำงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์

(9)       ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

(10)   ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม

(11)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

1.  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

2.  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th

3.  สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”

4.  สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตอนนี้จะรวยได้ ถ้ายังไม่เคยทำอะไรจริงจัง คลิ๊กเลย

งานรัฐวิสาหกิจ » ลูกจ้าง 15 ก.ค. 2563

เข้าชม 7 ครั้ง

งบน้อย มาทางนี้ ลงทุน1000บ. กำไร 690 เอาไปต่อทุนได้อีก คลิ๊กเลย

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ก.ค. 2563

เข้าชม 6 ครั้ง

ลองทำผิดพลาดสักครั้ง ดีกว่าไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้ คลิ๊กเลย

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ก.ค. 2563

เข้าชม 6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 มิ.ย. 2563

เข้าชม 292 ครั้ง

รับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 จำนวน 1 อตรา

งานรัฐวิสาหกิจ » พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 พ.ค. 2563

เข้าชม 285 ครั้ง

facebook