กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2563 14:28:28 น. เข้าชม 300 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 21 ก.ย. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ย. 2563 14:28:28 น.
  • ที่อยู่ : กรุงเทพ
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 653 4444 ต่อ 1131
  • Email : expert@dld.go.th

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

                                                หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือ

เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.       ปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานด้านการเงินและบัญชี และงานสารบรรณ

2.       ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                        1.   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ   เช่น  ร่างหนังสือโต้ตอบ  บันทึกย่อเรื่อง

รวบรวมข้อมูลและสถิติ

2.       งานทะเบียนเอกสาร  รวบรวมข้อมูล  หรือจัดเตรียมเอกสาร  และจดบันทึกรายงาน

การประชุม

                        3.    ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุ  งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล

4.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                       

ความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

1.       มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  งานพัสดุ  และงานสารบรรณ

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

3.   มีจริยธรรม  ประพฤติตนถูกต้องตามหลัก  กฎหมาย  และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

4.   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เข้าใจในสถานการณ์  ประเด็น  ปัญหา  แนวคิดหลัก

ทฤษฎีต่าง ๆ

5.   มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

6.   มีใจรักในการให้บริการ

7.   มีความรู้  ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่

 

ค่าตอบแทน

                        ค่าตอบแทน  13,800  บาทประกาศที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11 - 24 ก.ย. 2563

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 13 ก.ย. 2563

เข้าชม 301 ครั้ง

ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 8 ก.ย. 2563

เข้าชม 136 ครั้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 5 ตำแหน่ง

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 14 ส.ค. 2563

เข้าชม 97 ครั้ง

http://finance.dld.go.th/th/files/job/63/j310763_2.pdf

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 6 ส.ค. 2563

เข้าชม 184 ครั้ง

รับสมัครบุคคลวุฒิปริญญาตรี เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการ) รับสมัครวันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2563

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 5 ส.ค. 2563

เข้าชม 256 ครั้ง

facebook