ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ จ.เชียงใหม่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2564 14:04:53 น. เข้าชม 51 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : Visitta S.
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 6 ม.ค. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 6 ม.ค. 2564 14:04:53 น.
  • ที่อยู่ : ถ.อังรีดูนังต์
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0225640559
  • Email : visitta.s@redcross.or.th

รายละเอียดประกาศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

          เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติงานที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลักษณะงานที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

1.       จัดเตรียมบัตรและแบบสอบถามสำหรับผู้มารับบริการคลีนิคนิรนาม

2.       ต้อนรับผู้มารับบริการ ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้มารับบริการ แจกบัตรคิวและทำบัตร สำหรับผู้มารับบริการรายใหม่ รวมทั้งรับชำระเงินค่าบริการ และรวบรวมรายได้ในแต่ละวันให้แก่ผู้บังคับบัญชา

3.       นำใบส่งตรวจ ประวัติ และผลการตรวจของผู้มารับบริการให้ผู้ให้คำปรึกษา พิมพ์ใบรับรองผลการตรวจเลือด สำหรับผู้มารับบริการที่ต้องการผลตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร

4.       แยกประเภทใบบันทึกประวัติของผู้มารับบริการ เพื่อส่งห้องปฏิบัติการ

5.       จัดเก็บใบบันทึกประวัติผู้มารับบริการทั้งหมดเข้าแฟ้ม โดยจัดเรียงตามหมายเลข

6.       จัดส่งผลตรวจ CD4 และ Viral load ให้กับผู้มารับบริการที่ไม่สามารถเข้ามารับผลได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และทาง e-mail

7.       บันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการทั้งหมดลงคอมพิวเตอร์

8.       รับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานอื่น ๆ

9.       รวบรวม และจัดทำสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาสและประจำปี

10.   สอบราคา พิมพ์เอกสารการซื้อ/จัดจ้างพัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและทางห้องปฏิบัติการ

11.   ดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์สำนักงาน และงานบ้าน ดูแลเครื่องใช้สำนักงานและออกหมายเลขครุภัณฑ์

12.   รับหนังสือเข้า และส่งเอกสารให้หน่วยงานภายนอก

13.   จัดทำเอกสารให้ความรู้และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

14.   แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้มารับบริการ

15.   เตรียมเอกสารการเงิน ทำบัญชีรายรับ-จ่าย รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน ไตรมาสและประจำปี

16.   งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.       2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3.       3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

4.       4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี

5.       5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน

6.       6. สามารถทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้

7.       7. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

8.       8. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


     สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/admin/new.phpประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดูแลระบบตอบแชท

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 9 ครั้ง

ดูแลระบบตอบแชท

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

หน้าที่ : ขายจากเว็บไซต์ของบริษัท และทำการตลาด

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 5 ครั้ง

คอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าจากเว็บไซต์ของบริษัท และทำการตลาด

อื่นๆ » อื่นๆ 13 ม.ค. 2564

เข้าชม 44 ครั้ง

ประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. ปวส.

อื่นๆ » อื่นๆ 11 ม.ค. 2564

เข้าชม 88 ครั้ง

facebook