ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2564 16:10:14 น. เข้าชม 58 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นาธัน เพชรทอง
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ก.พ. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ก.พ. 2564 16:10:14 น.
  • ที่อยู่ : 59/1 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0652609566
  • Email : natun172@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

พนักงานขับรถขนส่งมวลชน จำนวน     หลายอัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถขนส่งมวลชน
1. เป็นชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ หากมีอายุเกิน 60 ปีในวันที่รับสมัคร ให้มีเอกสารรับรองสมรรถภาพการขับรถยนต์จากแพทย์หรือสถานพยาบาลของรัฐ
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ขณะที่สำเร็จการศึกษา(มัธยมศึกษา)
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถยนต์สาธารณะ
5. มีบุคลิกดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือทุพลภาพในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้อย่างชัดเจน มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย นอบน้อม และมีจิตให้บริการ
7. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาต่าง ๆ และไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
8. ไม่มีระวัติเสพยาเสพติด หรือประพฤติตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.ense.co.th  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่  erdicmu.hr@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 942007-9 ต่อ 221 หรือ 09 3561 4629

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป
๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
๔. เอกสารแสดงเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และใบขับขี่รถยนต์ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๗. ประวัติผู้สมัคร และใบรับรองการผ่านงาน 
๘. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ พร้อมสำเนา
๙. เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร
หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกรายการต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ

วิธีการคัดเลือก
บริษัท พลังงานนครพิงค์  จำกัด จะทำการคัดเลือกผู้สมัคร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับรถไฟฟ้า 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครพนักงานขาย 1 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 11 พ.ค. 2564

เข้าชม 14 ครั้ง

พนักงานบัญชี อาวุโส

พนักงาน » รายเดือน 6 พ.ค. 2564

เข้าชม 20 ครั้ง

ครูอัตราจ้าง

พนักงาน » รายเดือน 30 เม.ย. 2564

เข้าชม 32 ครั้ง

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานและโรงงาน

พนักงาน » รายเดือน 23 เม.ย. 2564

เข้าชม 67 ครั้ง

ประสานงาน แอดมินดูแลเพจ

พนักงาน » รายเดือน 21 เม.ย. 2564

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook