สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์

อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2564 11:21:24 น. เข้าชม 61 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สุตาภัทร แก้วคัลณา
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 2 มี.ค. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 2 มี.ค. 2564 11:21:24 น.
  • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • จังหวัด : นนทบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-832-9265
  • Email : sutapat@hsri.or.th

รายละเอียดประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร :

1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมสาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี

4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความเห็นผู้อื่น

5. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 โทร 02-832-9265 หรือ Email: sutapat@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ : ตอบแชทไลน์ของบริษัท และทำการตลาด

อื่นๆ » อื่นๆ 6 พ.ค. 2564

เข้าชม 18 ครั้ง

งานด้านเอกสารต่างๆของบริษัท จัดทำข้อมูล รวมรวมสถิติ การเผยแพร่ข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อื่นๆ » อื่นๆ 5 พ.ค. 2564

เข้าชม 21 ครั้ง

งานด้านเอกสารต่างๆของบริษัท จัดทำข้อมูล รวมรวมสถิติ การเผยแพร่ข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อื่นๆ » อื่นๆ 5 พ.ค. 2564

เข้าชม 27 ครั้ง

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ » อื่นๆ 5 พ.ค. 2564

เข้าชม 11 ครั้ง

ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

อื่นๆ » อื่นๆ 5 พ.ค. 2564

เข้าชม 11 ครั้ง

facebook