รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างเหมา) 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 8 เม.ย. 2564 15:43:47 น. เข้าชม 32 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : อานนท์
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 8 เม.ย. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 8 เม.ย. 2564 15:43:47 น.
  • ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2201 7106
  • Email : research@dss.go.th

รายละเอียดประกาศ

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน  จำนวน  15,000 บาท

v คุณสมบัติ

       วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้

v ลักษณะงาน

                 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย, การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

v เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

          1. รูปถ่าย                                                   จำนวน 1 รูป

          2. สำเนาประกาศนียบัตร                                 จำนวน 1 ฉบับ

          3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)     จำนวน 1 ฉบับ

          4. Resume                                                จำนวน 1 ฉบับ      

          5. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้น มาที่คุณอานนท์ หรือ คุณพัชรีภรณ์  E-mail : research@dss.go.th   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  0 2201 7106 , 7109  (ตามวันและเวลาราชการ)

สมัครได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครหาผู้ดูแลบ้าน

ลูกจ้าง » ประจำ 11 เม.ย. 2564

เข้าชม 7 ครั้ง

นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 เม.ย. 2564

เข้าชม 33 ครั้ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » อื่นๆ 8 เม.ย. 2564

เข้าชม 26 ครั้ง

วุฒิ ปวช,ปวส

ลูกจ้าง » ประจำ 5 เม.ย. 2564

เข้าชม 14 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 5 เม.ย. 2564

เข้าชม 44 ครั้ง

facebook