กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2559 06:06:27 น. เข้าชม 1216 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กมล สถิตย์พงษ์
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 15 พ.ย. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 15 พ.ย. 2559 06:06:27 น.
  • ที่อยู่ : 75/10 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 2023568
  • Email : kamol_22@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

...

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การตลาด การบัญชี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ เช่นการร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือ จัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร รวบรวมข้อมูล ควบคุมและจัดเก็บครุภัณฑ์ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพส่งแวดล้อม
สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ ชั้น 2
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

การคัดเลือก
คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ หรือการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 02 202 3914 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 7 พ.ค. 2564

เข้าชม 10 ครั้ง

รับสมัครคนขับรถประจำตัว สนามบินน้ำ นนทบุรี 090 894 6393

ลูกจ้าง » ประจำ 29 เม.ย. 2564

เข้าชม 19 ครั้ง

พนักงานประจำ รายเดือน รายวัน

ลูกจ้าง » ประจำ 27 เม.ย. 2564

เข้าชม 61 ครั้ง

พยาบาลวิชาชีพ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 23 เม.ย. 2564

เข้าชม 69 ครั้ง

แพ็คของ จัดของ

ลูกจ้าง » ประจำ 5 ก.พ. 2564

เข้าชม 176 ครั้ง

facebook