พนักงานคอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบงานสนับสนุน

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2565 14:49:43 น. เข้าชม 10 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : ไอลดา
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 13 ม.ค. 2565
  • อัพเดทล่าสุด : 13 ม.ค. 2565 14:49:43 น.
  • ที่อยู่ : 63 ซอยพระราม 9 ซอย 7 (ทวีมิตร) ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022021076
  • Email : recruitment@ghb.co.th

รายละเอียดประกาศ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
20 หน่วยกิต

2.อายุไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันที ที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
โดยไม่มีเงื่อนไข

5.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows
or Unix หรือ Database

6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Virtualization Server หรือ Container Platform

7.หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือมีประกาศนียบัตร (Certificate) ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8.มีคอมพิวเตอร์ กล้องเว็บแคม (web camera) ระบบเสียง (Audio) ไมโครโฟน และสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Internet เพื่อใช้ในการสอบข้อเขียนออนไลน์

สมัครได้ที่ www.ghbank.co.th

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

facebook