ยืนยันแก้ไขประกาศ : สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6 อัตรา (สอบข้อเขียน)