ยืนยันแก้ไขประกาศ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา