ยืนยันแก้ไขประกาศ : รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ