ยืนยันแก้ไขประกาศ : กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว