ยืนยันแก้ไขประกาศ : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน Develop/Programmer)