ยืนยันแก้ไขประกาศ : ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและครูอัตราจ้าง