ยืนยันแก้ไขประกาศ : รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 64 (50 อัตรา)