style="width: 100%" ลงประกาศฟรี จังหวัดชลบุรี | ประกาศผลสอบ.com

ประกาศแนะนำ ชลบุรี

ประกาศอัพเดทล่าสุด ชลบุรี

Graphic Designer

(ชลบุรี) - อื่นๆ » อื่นๆ 4 มี.ค. 2563

เข้าชม 43 ครั้ง

โรงเรียนชลกันยานุกูล จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคล

(ชลบุรี) - ลูกจ้าง » ชั่วคราว 30 ต.ค. 2562

เข้าชม 299 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ชลบุรี) - พนักงาน » รายเดือน 10 ก.ย. 2562

เข้าชม 615 ครั้ง

ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ

(ชลบุรี) - พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 14 ส.ค. 2562

เข้าชม 521 ครั้ง

ารสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

(ชลบุรี) - งานราชการ » ข้าราชการ 2 เม.ย. 2562

เข้าชม 387 ครั้ง

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

(ชลบุรี) - งานราชการ » ข้าราชการ 2 เม.ย. 2562

เข้าชม 322 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

(ชลบุรี) - งานราชการ » ข้าราชการ 15 มี.ค. 2562

เข้าชม 494 ครั้ง

เทศบาลเมืองศรีราชา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

(ชลบุรี) - งานราชการ » ข้าราชการ 26 มี.ค. 2561

เข้าชม 888 ครั้ง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

(ชลบุรี) - ลูกจ้าง » ชั่วคราว 28 มี.ค. 2561

เข้าชม 967 ครั้ง

www.ipe.ac.th

(ชลบุรี) - ลูกจ้าง » อื่นๆ 15 ก.พ. 2561

เข้าชม 946 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 10 อัตรา

(ชลบุรี) - อื่นๆ » อื่นๆ 23 พ.ย. 2560

เข้าชม 1050 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 15 ตำแหน่ง

(ชลบุรี) - งานราชการ » ข้าราชการ 17 ต.ค. 2560

เข้าชม 1652 ครั้ง

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัด

(ชลบุรี) - ลูกจ้าง » ชั่วคราว 4 ต.ค. 2560

เข้าชม 932 ครั้ง

Receiption ,แพทย์แผนไทย

(ชลบุรี) - พนักงาน » 6 ธ.ค. 2559

เข้าชม 1103 ครั้ง

1
facebook