ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ

  « เมื่อ 04-09-2012 เวลา 10:40:49 โดย สวัสดี อ่าน 46684 »
>>ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 – 2 ให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น 5 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร >>ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 – 16 ให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น 5 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร >>ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 17 – 30 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น 5 อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 1 เมื่อ 18-01-2016 เวลา 22:51:48 โดย สาวก »  
ข้าราชการต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
 มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...นะจ๊ะ  อย่าเยอะ จริยธรรมข้าราชการน่ะหาอ่านเอง 555
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 2 เมื่อ 18-01-2016 เวลา 23:04:23 โดย สาวก »  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

มาตรา 81 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ

บทบัญญตั ิข้างต้นมีแนวคิดมาจากการที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยตาม รัฐธรรมนูญ ข้าราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เล่ือมใสและสนับสนุนการปกครองในระบบดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปไดอย่างเรียบร้อย และจะส่งผลให้ ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ซ่ึงการสนับสนุนในความหมายน้ี คือการส่งเสริม เสริมสร้าง หรือไม่คัดค้านการกระทำท่ีจะเป็นความผิดฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว ได้แก่ การกระทำในทางคัดค้านต่อต้านหรือเป็นปรปักษ์  นะจ๊ะ

RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 3 เมื่อ 19-01-2016 เวลา 11:05:47 โดย คนรอ »  
จะเอาเรื่องการเมืองเข้ามาคุยหาพระแสงอะไรครับ  ไปเว็บบอร์ดอื่นถ้าอยากคุยการเมืองครับ 
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 4 เมื่อ 19-01-2016 เวลา 14:31:56 โดย สาวก »  

RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 5 เมื่อ 19-01-2016 เวลา 15:22:06 โดย เข้าใจคนรอ »  
เรียกเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน พศ.คงมีเหตุผลที่ทำให้เรียกล่าช้าจากธค.เป็น...
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 6 เมื่อ 19-01-2016 เวลา 15:45:48 โดย ..... »  
ขอให้เรียกก่อนสิ้นอายุบัญชีเถอะ
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 7 เมื่อ 20-01-2016 เวลา 16:21:27 โดย คนรอ »  
คงต้องรอหลังเดือนกุมภาฯ โน่นละมั้งครับ เพราะการโยกย้ายคำสั่งล่าสุด ประกาศ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์โน่นเลย
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 8 เมื่อ 03-02-2016 เวลา 20:01:23 โดย น้องใหม่ »  
ย่างเข้ากุมภาแล้วพศ.จะเรียกไหมรอบนี้ ใครที่รู้จักคนในช่วยถามส่งข่าวคราวบอกเพื่อนๆบ้างน่ะ
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 9 เมื่อ 11-02-2016 เวลา 13:01:26 โดย น้องใหม่ »  
เสร็จ ผอ.ต้น จะเรียกบรรจุไหมรอบนี้
RE : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตอบกระทู้
  « ตอบ # 10 เมื่อ 22-02-2016 เวลา 07:46:42 โดย ใต้ »  
รอสอบชำนาญการพิเศษอีกคับ
« ก่อนหน้า 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป »
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved