ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

  « เมื่อ 04-05-2018 เวลา 10:42:26 โดย รุจิรัตน์ เรืองศรีวัฒนกุล อ่าน 37233 »

การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
วันที่ลงประกาศ : 30 เม.ย. 2561
ที่อยู่ : 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 022656546
Email : rujirarataa@gmail.com

๑.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

              เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

         ๒.   คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

               ๒.๑ เพศ ชาย – หญิง อายุ ระหว่าง ๒๒ - ๓๕ ปี

               ๒.๒ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

               ๒.๓ มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

               ๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น

         ๓.   คุณสมบัติเฉพาะงาน

               ปฏิบัติงานด้านวิชาการประสานงานทั่วไปและสนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.   ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง

               ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

         ๕.   อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

         ๖.   วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร

               ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ คุณรุจิรารัตน์  เรืองศรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
         ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
         โทร. ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved