ประกาศผลสอบ.com
2566
   
หมวดหมู่
งานราชการที่ยังไม่ปิดรับสมัครสอบ
งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการที่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการ วุฒิ ม 6 ปวช ปวส
งานราชการ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ วุฒิปริญญาโท, เอก
งานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
ประกาศผลสอบ
 
งานราชการได้รับความนิยม
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 34 อัตรา
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 34 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ 620 อัตรา
ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 ดูคะแนนสอบได้ที่นี่!!!
ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 ดูคะแนนสอบได้ที่นี่!!!
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา
กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 61 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 61 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
งานอื่นๆ
ประกาศผลสอบ กพ 2562 วันไหน??? หาคำตอบได้ที่นี่!!!
    :: เมื่อ 08-06-2565 :: เข้าชมทั้งหมด 19542 ครั้ง ::
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
    :: เมื่อ 19-11-2557 :: เข้าชมทั้งหมด 8127 ครั้ง ::
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 2564
    :: เมื่อ 16-02-2564 :: เข้าชมทั้งหมด 363251 ครั้ง ::
เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข และสรุปคำถามที่พบบ่อย
    :: เมื่อ 22-09-2560 :: เข้าชมทั้งหมด 82533 ครั้ง ::
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    :: เมื่อ 20-09-2555 :: เข้าชมทั้งหมด 20327 ครั้ง ::
แนวข้อสอบภาค ก กรมการปกครองท้องถิ่น 2556 ระเบียบงานสารบรรณ
    :: เมื่อ 25-02-2556 :: เข้าชมทั้งหมด 21521 ครั้ง ::
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
    :: เมื่อ 25-02-2556 :: เข้าชมทั้งหมด 42428 ครั้ง ::
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.
    :: เมื่อ 20-09-2555 :: เข้าชมทั้งหมด 66955 ครั้ง ::
งานอื่นๆ ทั้งหมด 8 รายการ : แสดงผลหน้าละ 20 รายการ จำนวนทั้งหมด 1 หน้า
1
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อบต 2557 ล่าสุด อื่นๆ
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved